Kommunale lokaler og idrætsanlæg

Illustration hus
Illustration hus

Kommunale lokaler og idrætsanlæg

Svendborg Idrætscenter anviser gratis ledige offentlige lokaler til foreninger, klubber og sammenslutninger, hjemmehørende i Svendborg Kommune.

Foreningen eller klubben skal være godkendt ifh. folkeoplysningsprincipperne, inden der kan søges lokaler.

Lokalerne ligger på skoler og i kommunale huse; disse kan benyttes til fritidsaktiviteter uden for normal undervisningstid.

  • Skoler i Svendborg Kommune
  • Bagergade 67, Svendborg (god til bevægelse og dans)
  • Færgegården, Færgevej 13, Svendborg (mødelokaler)
  • Multihuset, Gl. Skårupvej 3 (mødelokale)
  • Høje Bøge
  • L94

Ansøgning

De lokaler, som er offentligt tilgængelige kan ansøges via Fritidsportalen. Man skal logge på med et bruger login, som udleveres af Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg på tlf. 6223 5053 eller mail sic@svendborg.dk.

Ønsker man at låne lokaler som ikke fremgår af Fritidsportalen, bedes der rettes kontakt til Distrikt Idræt via mail: sic@svendborg.dk

Sæsontimer (august - juni) skal være søgt senest 15. marts. Svar forventes retur senest primo maj.

Enkeltsøgninger om dagsarrangementer behandles løbende.

Kommunale lokaler kan IKKE stilles gratis til rådighed for erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål.

Overnatning:

Der kan anvises kommunale lokaler til indkvartering ved weekend-arrangementer. Hvis I vil booke et lokale til overnatning, skal I kontakte den respektive skole eller hal, hvor overnatningen skal foregå, senest 20 dage før arrangementet på skoler og 14 dage før i vores haller.

Anvisning

Arrangementer med overnatning skal godkendes af institutionen (dvs. skolen eller hallen).

Ansøgning

1. Antal overnattende personer samt lokale, meddeles Beredskabet på bygogmiljoe.dk via en ansøgning om midlertidig overnatning samt vedhæftet belægningsplan for overnatningslokalet (dette vil typisk være noget teknisk servicepersonale sørger for på de tilknyttede lokationer). 

2. Arrangøren er ansvarlig for brugen af overnatningslokalerne og alle anvisninger fra teknisk personale skal følges meget nøje af hensyn til sikkerheden.

3. Ved afrejse/aflevering gennemgås lokalerne af arrangøren og teknisk personale. Lokalerne skal efterlades i samme stand som ved modtagelsen. Hvis der konstateres skader på bygninger og/eller inventar, der er forårsaget af arrangøren eller deltagerne af arrangementet, er arrangøren erstatningspligtig.

Kommunale lokaler kan ikke anvises til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål.