Covid-19

Covid-19

Covid-19 kompensation for kortholdere 

Har du et halv- eller helårskort til Svendborg Svømmeland? 

Svømmelandet holder fortsat lukket på grund af CORONA-virus. Vi savner alle vores gæster og ikke mindst årskortholderne, der jo besøger os rigtig tit. 

Grundet omstændighederne giver vi nu mulighed for at forlænge gyldighedsperioden for nuværende halv- eller helårskort. 

Vi forlænger perioden med det antal dage vi har lukket på grund af situationen. Udløbsdato vil automatisk blive forlænget med antallet af lukkedage, når vi får en endelig udmelding fra myndighederne omkring åbningsdato. 

Er dit kort udløbet undervejs i lukkeperioden, forlænger vi kortet fra den 13. marts og frem til udløbsdatoen. 

Ønsker du at benytte denne mulighed, skal du blot medbringe dit kort når vi atter åbner op og kan byde jer velkommen. 

 

Med venlig hilsen 
Svendborg Svømmeland